Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Algemene voorwaarden:

Stichting Goed voor Elkaar stelt zich tot doel gezinnen (met of zonder kinderen) die moeten rondkomen van een aantoonbaar minimuminkomen van maximaal bijstandsniveau of 10% daarboven behulpzaam te zijn. De stichting biedt hulp op praktische wijze door levering van kleding, gebruiksgoederen en speelgoed. Om in aanmerking te komen voor hulp gelden voorwaarden. De voorwaarden voor hulp zijn ook van toepassing op het Project Hand in Hand. Dit project heeft als doel alleenstaanden die van een minimum moeten rondkomen te helpen. Wilt u in aanmerking komen voor hulp van Stichting Goed voor Elkaar dan kunt u zich hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier dat op uw situatie van toepassing is. Dit kunt u kunt vinden bij Hulp aan gezinnen of Project Hand in Hand.

Om in aanmerking te komen voor de hulp die Stichting Goed voor Elkaar biedt geldt de voorwaarde dat u aantoonbaar moet rondkomen van een minimuminkomen van maximaal bijstandsniveau of 10% daarboven. Om in aanmerking te komen voor hulp via het Project Hand in Hand geldt aanvullend dat u als alleenstaande geen (thuiswonende) kinderen heeft. Hieronder vindt u de verdere algemene voorwaarden die van toepassing zijn op hulp van Stichting Goed voor Elkaar.

Bij het aanmeldformulier verwachten wij van u:

  •  Een legitimatiebewijs.
  •  Bewijs van inkomen (uitkeringsspecificatie, loonstrook, eventeel een bankafschrift).
  •  In geval van schulden en/of (aanvraag tot) schuldhulpverlening; een bewijs daarvan.

(Bijvoorbeeld correspondentie WSNP of Kredietbank of bewindvoerder waaruit de regeling blijkt. Of eventueel een bankafschrift waar gestort weekgeld op te zien is.)

 

Schrijf op de kopie van uw paspoort of ID kaart:
-dat het een kopie is,
-voor wie of welk product de kopie bedoeld is (Stichting Goed voor Elkaar)
-de datum waarop u de kopie afgeeft,
-streep uw burgerservicenummer (BSN) door; in het document, maar ook in de strook nummers (bij paspoort) onderaan,
-u mag ook de pasfoto afschermen,

Klik hier voor een voorbeeld van een afgeschermd paspoort

Klik hier voor een voorbeeld van een afgeschermde ID kaart

 

 

Aanvullend wijzen wij u op het volgende:

  • Stichting Goed voor Elkaar heeft het recht om mensen te weigeren of uit te schrijven.
  • De goederen die Stichting Goed voor Elkaar de levert, zijn alleen bestemd voor eigen gebruik
  • De Stichting heeft het recht de goederen terug te eisen wanneer blijkt dat deze voor andere doeleinden worden gebruikt.
  • Wanneer uw financiele situatie dusdanig verandert, dat u geen gebruik meer hoeft te maken van de Stichting, bent u verplicht ons hiervan op de hoogte te brengen.
  • De Stichting heeft het recht te allen tijde naar uw huidige financi├źn te informeren, om noodzakelijke inzage te krijgen in uw situatie.

Heeft u nog vragen dan kunt u deze aan ons stellen via het contactformulier: Klik hier. U kunt ons ook bellen: 0610191631