Vanaf 1 maart kunt u de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) aanvragen. Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en hierdoor in de financiële problemen raken.

TONK is er niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers, zoals bij de Tozo. Ook als u in loondienst bent of was, kunt u in aanmerking komen voor TONK.

U kunt TONK krijgen voor maximaal zes maanden, tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021.
Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en tot uiterlijk 1 september 2021.

U kunt de TONK-uitkering alleen aanvragen als u door de coronacrisis financiële problemen hebt en daardoor uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor een TONK-uitkering. Ook voor de kosten van de aflossing van leningen kunt u geen TONK-uitkering krijgen.

Vanaf 1 maart is het aanvraagformulier beschikbaar op de website van Orionis Walcheren. Heeft u vragen? Dan kunt terecht bij Orionis. Of neem contact op met de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

Meer over de TONK regeling.